lamed kaf yod teth heth zayin
heth teth yod lamed kaf zayin
zayin lamed kaf teth yod heth
kaf heth zayin lamed teth yod
heth kaf yod zayin teth lamed