resh taw shin sin resh qoph
shin qoph resh taw qof sin
qoph resh taw sin shin resh
sin shin resh qoph taw sin
resh qoph shin taw sin resh