ל"הפ"ןע"ופ"ח
ע"עפ"יפ"אע"ע
ע"יפ"ע - ל"הל"עע"ו - ל"א
פ"ה - ע"י - ל"הע"ו - ל"אל"עפ"ע