כּתב
écrire
קטל
tuer
שׁמר
garder, observer
שׁמר
garder, observer
קטל
tuer
קטל
tuer
קרב
(s')approcher
קרב
(s')approcher
כּתב
écrire