נְשִׁיםסוּסוֹתבְּנוֹתבְּנֵי
נְבִיאֵיכֹּבֲנֵימַלְכֵיאַנְשֵׁי
סוּסַתאֱלֹהֵיעַמֵּיבְּנֵי