וַתִּקְטֹלְנָהוַיִּשְׁמְרוּ וַיִּשְׁמֹר
וַיִּלְכְּדוּוַתִּזְכְּרוּוָאֶכְתֹּב
וַנִּגְנֹבוָאֶשְׁמֹר וַיִּשְׁלַח