שְׁפֹּטכְּתֹּבכְּרֹת
זְכֹּרשְׁמֹעַשְׁלֹחַ
קְרֹבזְבֹּחַעֲבֹד