לָמוֹד עָבוֹרשָׁמוֹר
מָלוֹךְעָשֹׂהשָׁמוֹעַ
בָּנֹהקָטוֹלכָּתוֹב