êta thêta iota kappa lambda mu
thêta êta lambda mu iota kappa
lambda iota thêta kappa êta mu
kappa mu lambda iota thêta zêta
mu iota kappa zêta lambda thêta
êta thêta iota kappa lambda mu
lambda thêta êta lambda êta thêta