tau upsilon phi khi psi omega
upsilon tau psi phi omega khi
phi khi upsilon tau psi omega
psi tau phi khi omega upsilon
omega khi upsilon phi tau psi
tau upsilon phi khi psi omega
psi phi khi upsilon phi psi