αὐτοςοὐκἰατροςἀετος
ἰωσηφεἰκενεὐλογιααὐτοματος
αἱμαἑαυτουἱερονυἱος