προφήτηςἀποστέλλωἀγάπηδικαιοσύνη
πρόσωπονσάββατονπρόβατονἀπόστολος
πίστιςἀναβαίνωεὐθέωςφίλιππος
διδάσκαλοςδοξάζωδαιμόνιονλίθος