ΛΟΓΟΣΤΟΠΟΣΝΟΜΟΣΜΟΝΟΣ
ΓΟΜΟΣΦΟΒΟΣΔΟΛΟΣΡΟΔΟΣ
ΧΟΡΟΣΦΟΡΟΣΣΟΦΟΣΔΟΚΟΣ
ΘΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣΣΚΟΠΟΣΣΚΟΤΟΣ