καρδίαθάλασσαἐκκλησίαγλῶσσα
τὴνκαρδίανθάλασσανἐκκλησίανγλῶσσαν
τῆςκαρδίαςθαλάσσηςἐκκλησίαςγλώσσης
τῇκαρδίᾳθαλάσσῃἐκκλησίᾳγλώσσῃ
αἱκαρδίαιθάλασσαιἐκκλησίαιγλῶσσαι
τὰςκαρδίαςθαλάσσαςἐκκλησίαςγλώσσας
τῶνκαρδιῶνθαλασσῶνἐκκλησιῶνγλωσσῶν
ταῖςκαρδίαιςθαλάσσαιςἐκκλησίαιςγλώσσαις