σατανᾶςἀνδρέαςἰούδαςθωμᾶς
τὸνσατανᾶνἀνδρέανἰούδανθωμᾶν
τοῦσατανᾶἀνδρέαἰούδαθωμᾶ
τῷσατανᾷἀνδρέᾳἰούδᾳθωμᾷ