τὸπρόβατονπλοῖοντέκνονδαιμόνιον
τὸπρόβατονπλοῖοντέκνονδαιμόνιον
τοῦπροβάτουπλοίουτέκνουδαιμονίου
τῷπροβάτῳπλοίῳτέκνῳδαιμονίῳ
τὰπρόβαταπλοῖατέκναδαιμόνια
τὰπρόβαταπλοῖατέκναδαιμόνια
τῶνπροβάτωνπλοίωντέκνωνδαιμονίων
τοῖςπροβάτοιςπλοίοιςτέκνοιςδαιμονίοις