τοῦ δαιμονίου
le démon
τοῦ ἔργου
l'oeuvre
τοῦ εὐαγγελίου
l'Evangile
τοῦ ἱεροῦ
le temple
τοῦ πλοίου
la barque
τοῦ προβάτου
la brebis
τοῦ σαββάτου
le sabbat
τοῦ σημείου
le signe
τοῦ τέκνου
l'enfant