μάρτυςσωτήρἐλπίς
μάρτυςσωτήρἐλπίς
τὸνμάρτυρασωτῆρατὴνἐλπίδα
τοῦμάρτυροςσωτῆροςτῆςἐλπίδος
τῷμάρτυρισωτῆριτῇἐλπίδι
 
οἱμάρτυρεςσωτῆρεςαἱἐλπίδες
μάρτυρεςσωτῆρεςἐλπίδες
τοὺςμάρτυραςσωτῆραςτὰςἐλπίδας
τῶνμαρτύρωνσωτήρωντῶνἐλπίδων
τοῖςμάρτυσινσωτῆρσινταῖςἐλπίσιν