ἐλπίδαἐλπίς, ἐλπίδοςπνεύματαπνεῦμα, πνεύματος
φῶςφῶς, φωτόςποιμέναποιμήν, ποιμένος
σαρξίνσάρξ, σαρκόςμαρτύρεςμαρτύς, μαρτύρος
μαρτύσινμαρτύς, μαρτύροςἄρχοντεςἄρχων, ἄρχοντος
λέονταλέων, λέοντοςαἰῶσιναἰών, αἰῶνος