ἔγραψαἔκλεψαἔκρυψενἐβάπτισεν
ἔσῳσενἐδόξασανἔπεισαἐβλέψαμεν
ἔπεμψενἐδίδαξενἐδιδάξατεἐδιώξατε
ἔπεισανἔκλεψανἔβλεψαἔγραψεν