ἡγίασαἠγόρασαἤγγισαἴσχυσα
ἤκουσαἠρώτησαἡτοίμασαὕβρισα
ᾠκοδόμησαἠσθένησαὑστέρησαἠγάπησα
ἠξίωσαὡμολόγησαᾐτησαἤλειψα