ἀγαπάωἀσθενέωἀκούωἀγαπάω
αἰτέωἐρωτάωἀσθενέωεὐλογέω
εὐχαριστέωἰσχύωοἰκοδομέωἰκανόω
εὐδοκέωἀκούωαἰτέωεὐδοκέω